ใบรับรอง

การรับรองมาตรฐาน(Certification )

           เครื่องออกกำลังกาย HUR เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา และวิจัยทางวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 30 ปี โดยได้มีการทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด              

           เครื่องออกกำลังกาย HUR ได้รับรางวัล ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015  ครอบคลุมทุกขบวนการของสินค้ารวมถึงตัวเครื่องออกกำลังกาย การให้บริการ และการบริการดูแลหลังการขาย