Certification

การรับรองมาตรฐาน(Certification )

           Hur เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์มายาวนานกว่า 30 ปี โดยทำงานการวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดนั้นคือเป้าหมายของเรา                  

           Hur ได้รับรางวัล ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO13485:2003 และ ISO 9001:2015  ครอบคลุมทุกขบวนการของสินค้าร่วมถึงตัวเครื่อง การให้บริการ และ ดูแลหลังการขาย