HUR ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเพื่อสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่ง

การฝึกออกกำลังกายและการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
----------
จุดเริ่มต้นของน้ำหนักเป็น 0
----------
การเพิ่มน้ำหนักเพิ่มได้อย่างละเอียด
----------
การเพิ่มแรงต้านอย่างอัจริยะ
----------
การเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติอย่างปลอดภัย
----------
แรงต้านจากแรงลม

Slider

ร่างกายส่วนบน


ร่างกายลำตัว


ร่างกายส่วนล่าง


มัลติฟังก์ชั่น


สำหรับวิลแชร์


เครื่องวัดการทรงตัวอิจฉริยะ


การใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น