โซลูชั่น ออกแบบ

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ผ่านการติดตั้ง และเปิดให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย HUR มามากกว่า 12,000 แห่งทั่วโลก

Slider

12,000 INSTALLATIONS ON 5 CONTINENTS

HUR equipment is used for preventive, maintaining and rehabilitative training. Learn about HUR’s ready-to-use concepts, layout design service and suggestions for equipment selection, as well as experiences from your colleagues. The HUR solutions are recommended by senior houses, rehabilitation clinics, retirement communities, assisted living facilities and wellness centers around the world. Check also out (down on page) what our wonderful users think about the HUR equipment!