ผลงานวิจัย

  เครื่องออกกำลังกาย HUR ถูกค้นพบตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 จากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองเฮลซิงกิ และเป็นการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับผลวิจัยทางการแพทย์ ด้านสรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ และการออกกำลังกาย เข้ามาผสมผสานกัน ผลิตภัณฑ์ HUR ได้รับการพัฒนาจากพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้รับความร่วมมือในการรับรองเรื่องการออกกำลังกายทางการแพทย์จากประเทศชั้นนำของโลก รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากหลายสถาบันวิจัยทั่วโลกทำให้เกิดการจัดประชุมทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิจัย เครื่องออกกำลังกาย HUR ยังคงมีแนวคิดที่จะพัฒนางานด้านนวัตกรรม และผลงานวิจัยอีกมากมาย เพื่อเพิ่มประโยชน์ และประสิทธิผลของการออกกำลังกายให้กับประชาชน โดยผลงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์ของ HUR มีดังนี้

 • Balance

The effect of shoe type on static and dynamic balance during treadmill walking in young healthy women
Mi -Kyoung Kim,  Byung -Sun Kong,  Kyung -Tae Yoo
Download study

The Effects of Balance Exercise on an Unstable Platform and a Stable Platform on Static Balance 
Nyeon Jun Kima, Kyung Tae Yoob, Ho Jung Anc, Hee Joon Shind, Ja Pung Kooa, Bo Kyoung Kime, Hong Rae Kimf, Jung Hyun Choib
Download study

Neuromuscular Function and Balance Control in Young and Elderly Subjects
Jarmo Piirainen
Download study

The Effect of Open and Closed Kinetic Chain Exercises on Dynamic Balance Ability of Normal Healthy Adults
Yoo Jung Kwon, Soo Jin Park, John Jefferson, Kyoung Kim
Download study

Age-Related Effects on Postural Control under Multi-Task Conditions
Urs Granacher, Thomas Muehlbauer, Stephanie Bridenbaugh, Reto W. Kressig
Download study

 • Cardiovascular

Economic evaluation of exercise-based cardiac rehabilitation in patients with a recent acute coronary syndrome
A. J. Hautala, A. M. Kiviniemi, T. Mäkikallio, P. Koistinen, O.-P. Ryynänen, J. A. Martikainen, T. Seppänen1, H. V. Huikuri, M. P. Tulppo
Download study

Peak exercise capacity prediction from a submaximal exercise test in coronary artery disease patients
Arto J.Hautala, Antti M.Kiviniemi, Jaana J.Karjalainen, Olli-Pekka Piira, Samuli Lepojärvi, Timo Mäkikallio, Heikki V.Huikuri and Mikko P.Tulppo
Download study

Effects of exercise prescription on daily physical activity and maximal exercise capacity in coronary artery disease patients with and without type 2 diabetes
Jaana J. Karjalainen, Antti M. Kiviniemi, Arto J. Hautala, Jarkko Niva, Samuli Lepojärvi, Timo H. Mäkikallio, Olli-Pekka Piira, Heikki V. Huikuri, and Mikko P. Tulppo
Download study

Heart rate dynamics after exercise in cardiac patients with and without type 2 diabetes
Victor R.Neves, Antti M.Kiviniemi, Arto J.Hautala, Jaana Karjalainen, Olli-Pekka Piira, Aparecida M. Catai,Timo H.Mäkikallio, Heikki Veli Huikuri and Mikko P. Tulppo
Download study

Improving cardiovascular fitness by strength or endurance training in women aged 76-78 years. A population-based
Mauri Kallinen, Markku Alen, Sarianna Sipilä
Download study

 • Cognition

Baseline Telomere Length and Effects of a Multidomain Lifestyle Intervention on Cognition: The FINGER Randomized Controlled Trial
Shireen Sindia, Tiia Ngandub, Iiris Hovattae, Ingemar Kåreholta, Riitta Antikaineng, Tuomo Hänninen, Esko Levälahti, Tiina Laatikainen, Jaana Lindström, Teemu Paajanen, Markku Peltonen, Dharma Singh Khalsan, Benjamin Wolozino, Timo Strandbergg, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen, Miia Kivipelto and Alina Solomon
Download study

Multidomain lifestyle intervention benefits a large elderly population at risk for cognitive decline and dementia regardless of baseline characteristics: The FINGER trial
Anna Rosenberg, Tiia Ngandu, Minna Rusanen, Riitta Antikainen, Lars Bäckman, Satu Havulinna, Tuomo Hänninen, Tiina Laatikainen, Jenni Lehtisalo, Esko Levälahti, Jaana Lindström, Teemu Paajanenn, Markku Peltonen, Hilkka Soininen, Anna Stigsdotter-Neely, Timo Strandberg, Jaakko Tuomilehto, Alina Solomon, Miia Kivipeltoa
Download study

Muscle strength and cognition in ageing men and women: The DR’s EXTRA study
H. Pentikänen, K. Savonen, P. Komulainen, V. Kiviniemi, T. Paajanen, M. Kivipelto, H. Soininen, R. Rauramaa
Download study

A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial
Tiia Ngandu, Jenni Lehtisalo, Alina Solomon, Esko Levälahti, Satu Ahtiluoto, Riitta Antikainen, Lars Bäckman, Tuomo Hänninen, Antti Jula, Tiina Laatikainen, Jaana Lindström, Francesca Mangialasche, Teemu Paajanen, Satu Pajala, Markku Peltonen, Rainer Rauramaa, Anna Stigsdotter-Neely, Timo Strandberg, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen, Miia Kivipelto
Download study

The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): Study design and progress
Miia Kivipeltoa, Alina Solomona, Satu Ahtiluoto, Tiia Ngandub, Jenni Lehtisalo, Riitta Antikainen, Lars Bäckman, Tuomo Hänninen, Antti Jula, Tiina Laatikainen, Jaana Lindström, Francesca Mangialasche, Aulikki Nissinen, Teemu Paajanena, Satu Pajala, Markku Peltonen, Rainer Rauramaa, Anna Stigsdotter-Neely, Timo Strandberg, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen
Download study

Exercise, fitness and cognition – A randomised controlled trial in older individuals: The DR’s EXTRA study
P. Komulainen, M. Kivipelto, T.A. Lakka, K. Savonen, M. Hassinen, V. Kiviniemi, T. Hänninen, R. Rauramaa
Download study

Physical performance reflects cognitive function, fall risk, and quality of life in community-dwelling older people
Shota Ikegami, Jun Takahashi, Masashi Uehara, Ryosuke Tokida, Hikaru Nishimura, Ayaka Sakai, Hiroyuki Kato
Download study

 • Diabetes

Effects of Physical Activity and Exercise Training Q:1 on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes
Jaana J. Karjalainen, Antti M. Kiviniemi, Arto J. Hautala, Olli-Pekka Piira, E. Samuli Lepojärvi, Juha S. Perkiömäki, M. Juhani Junttila, Heikki V. Huikuri and Mikko P. Tulppo
Download study

Determinants of heart rate recovery in coronary artery disease patients with and without type 2 diabetes
Jaana J. Karjalainen, Antti M. Kiviniemi, Arto J. Hautala, Olli-Pekka Piira, E. Samuli Lepojärvi, Timo H. Mäkikallio, Heikki V. Huikuri,1, Mikko P. Tulppo
Download study

Effects of progressive resistance training and aerobic exercise on type 2 diabetics in Indian population
Shweta Shenoy, Ekta Arora, Sandhu Jaspal
Download study

Lifestyle modification and metformin as long-term treatment options for obese adolescents: study protocol
A Justine Wilson, Harry Prapavessis, Mary E Jung, Anita G Cramp, Joy Vascotto, Larissa Lenhardt, J Kevin Shoemaker, Margaret Watson, Tracy Robinson and Cheril L Clarson
Download study

 • Falls Prevention

An economic evaluation of the SUNBEAM programme: a falls-prevention randomized controlled trial in residential aged care
Hewitt J, Saing S, Goodall S, Henwood T, Clemson L, Refshauge K
Read Abstract
 

Progressive Resistance and Balance Training for Falls Prevention in Long-Term Residential Aged Care: A Cluster Randomized Trial of the Sunbeam Program
Jennifer Hewitt, Stephen Goodall, Lindy Clemson, Timothy Henwood, Kathryn Refshauge
Download study


Does progressive resistance and balance exercise reduce falls in residential aged care? Randomized controlled trial protocol for the SUNBEAM program
Jennifer Hewitt, Kathryn M Refshauge, Stephen Goodall, Timothy Henwood, Lindy Clemson
Download study

Strength-balance supplemented with computerized cognitive training to improve dual task gait and divided attention in older adults: a multicenter randomized-controlled trial
Eva van het Reve and Eling D de Bruin
Download study

 • Geriatrics Strength Training

A randomised controlled study of the long-term effects of exercise training on mortality in elderly people: study protocol for the Generation 100 study
Dorthe Stensvold, Hallgeir Viken, Øivind Rognmo, Eirik Skogvoll, Sigurd Steinshamn, Lars J Vatten, Jeff S Coombes, Sigmund A Anderssen, Jon Magnussen, Jan Erik Ingebrigtsen, Maria A Fiatarone Singh, Arnulf Langhammer, Asbjørn Støylen, Jorunn L Helbostad, Ulrik Wisløff
Download study

Promoting safe walking among older people: the effects of a physical and cognitive training intervention vs. physical training alone on mobility and falls among older community-dwelling men and women (the PASSWORD study): design and methods of a randomized controlled trial
Sarianna Sipilä , Anna Tirkkonen, Tuomo Hänninen, Pia Laukkanen, Markku Alen, Roger A. Fielding, Miia Kivipelto, Katja Kokko, Jenni Kulmala,Taina Rantanen, Sanna E. Sihvonen, Elina Sillanpää, Anna Stigsdotter-Neely, and Timo Törmäkangas
Download study
 

Examining evidence based resistance plus balance training in community-dwelling older adults with complex health care needs: Trial protocol for the Muscling Up Against Disability project
Justin W.L. Keogha, Tim Henwood, Paul Gardiner, Anthony Tuckett, Brent Hodgkinson, Kevin Rouse
Download study

Physical Activity and Nutrition INfluences In ageing (PANINI): consortium mission statement
Anna C. Whittaker, Massimo Delledonne, Taija Finni, Paolo Garagnani, Carolyn Greig, Victor Kallen, Katja Kokko, Janet Lord, Andrea B. Maier, Carel G. M. Meskers, Nadine Correia Santos, Sarianna Sipila, Janice L. Thompson, Natal van Riel
Download study

Impact of resistance training on sarcopenia in nursing care facilities: A pilot study
Bothaina H. Hassan, Jennifer Hewitt, Justin W.L. Keogh, Sandra Bermeo, Gustavo Duque, Tim R. Henwood
Download study

Effects of plyometric and pneumatic explosive strength training on neuromuscular function and dynamic balance control in 60–70 year old males
Jarmo M. Piirainen, Neil J. Cronin, Janne Avela, Vesa Linnamo
Download study

Effects of strength and endurance training on muscle fibre characteristics in elderly women
S. Sipilä, M. Elorinne, M. Alen, H. Suominen and V. Kovanen
Download study

Quantitative Ultrasonography of Muscle: Detection of Adaptations to Training in Elderly Women
Sarianna Sipilä, Harri Suominen
Download study

 • Neurological

Influence of Resistance Exercise Training to Strengthen Muscles across Multiple Joints of the Lower Limbs on Dynamic Balance Functions of Stroke Patients
Sung Min Son, Myung Kyu Park, Na Kyung Lee
Download study

Longterm benefits of progressive resistance training in chronic stroke: A 4-year follow-up
Ulla-Britt Flansbjer,  Jan Lexell, Christina Brogårdh
Download study

Reliability of Knee extens or and flexor Muscle strength measurements in persons with late effects of polio
Ulla-Britt Flansbjer, Jan Lexell
Download study

Progressive resistance training after stroke: Effects on muscle strength, muscle tone, gait performance and perceived participation
Ulla-Britt Flansbjer, Michael Miller, David Downham, Jan Lexell
Download study

Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis
A. Romberg, A. Virtanen, J. Ruutiainen, S. Aunola, S.-L. Karppi, M. Vaara, J. Surakka, T. Pohjolainen, A. Seppänen
Download study

Assessment of muscle strength and motor fatigue with a knee dynamometer in subjects with multiple sclerosis: a new fatigue index
Jukka Surakka, Anders Romberg, Juhani Ruutiainen, Arja Virtanen, Sirkka Aunola and Kari Mäentaka
Download study

 • Obesity

Effective Weight Loss and Maintenance by Intensive Start with Diet and Exercise

Kaisu M. Kaikkonen, Saana S. Saltevo, Juha T. Korpelainen, Marja L. Vanhala, Jari J. Jokelainen, Raija I. Korpelainen And Sirkka M. Keinänen-Kiukaanniemi
Download study

 • Orthopedic

Effects of Early Combined Eccentric-Concentric Versus Concentric Resistance Training Following Total Knee Arthroplasty
Min Ji Suh, Bo Ryun Kim, Sang Rim Kim, Eun Young Han, So Young Lee
Download study

Sense of Coherence: Effect on Adherence and Response to Resistance Training in Oider People With Hip Fracture History
Erja Portegijs, Sanna Read, Inka Pakkala, Mauri Kallinen, Ari Heinonen,Taina Rantanen, Markku Alen, Ilkka Kiviranta, Sanna Sihvonen, Sarianna Sipilä
Download study

Effects of progressive resistance training on physical disability among older community-dwelling people with history of hip fracture
Johanna Edgren, Taina Rantanen, Ari Heinonen, Erja Portegijs, Markku Alén, Ilkka Kiviranta, Mauri Kallinen, Sarianna Sipilä
Download study

The Effect of a Prehabilitation Exercise Program on Quadriceps Strength for Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Pilot Study
Carly McKay, Harry Prapavessis, Timothy Doherty
Download study

The effects of muscle strength and power training on mobility among older hip fracture patients
Minna Mård, Johanna Vaha, Ari Heinonen, Erja Portegijs, Rirva Sakari-Rantala, Mauri Kallinen, Markku Alén, Ilkka Kiviranta, Sarianna Sipilä
Download study

Effects of Resistance Training on Lower-Extremity Impairments in Older People With Hip Fracture
Erja Portegijs, Mauri Kallinen, Taina Rantanen, Ari Heinonen, Sanna Sihvonen, Markku Alen, Ilkka Kiviranta, Sarianna Sipilä
Download study

The rehabilitation of a professional Rugby Union player following a C7/T1 posterior microdiscectomy
Kerry Peeka, Don Gathererb
Download study

 • Pain

Effects of exercise on pain of musculoskeletal disoeders: A systematics review
Elisângela Valevein Rodrigues, Anna Raquel Silveira Gomes, Aldre Izabel Pchevozniki Tanhoffer, Neiva Leite
Download study

Cervicocephalic kinesthetic sensibility and postural balance in patients with nontraumatic chronic neck pain – a pilot study
Per J Palmgren, Daniel Andreasson, Magnus Eriksson, Andreas Hägglund

 • Pediatric

Muscular strength, aerobic capacity, and adipocytokines in obese youth after resistance training: a pilot study
Sarah P Shultz, Rachana Dahiya, Gary M Leong, David S Rowlands, Andrew P Hills, Nuala M Byrne
Download study

Twenty weeks of home-based interactive training of children with cerebral palsy improves functional abilities
Jakob Lorentzen, Line Z. Greve, Mette Kliim-Due, Betina Rasmussen, P. E. Bilde, Jens B. Nielsen
Download study

The effects of a daily, 6-week exergaming curriculum on balance in fourth grade children
Dwayne P. Sheehan, Larry Katz
Download study

The Impact of a Six Week Exergaming Curriculum on Balance with Grade Three School Children using the Wii FIT+
Dwayne Patrick Sheehan, Larry Katz
Download study

Individualized, home-based interactive training of cerebral palsy children delivered through the Internet
Peder E Bilde, Mette Kliim-Due, Betina Rasmussen, Line Z Petersen, Tue H Petersen, Jens B Nielsen
Download study

 • Physiology

Isometric Force-Time Parameters in Monitoring of Strength Training
Heikki Peltonen
Download study

Independent effects of diet and exercise training on fat oxidation in non-alcoholic fatty liver disease
Ilaria Croci, Nuala M Byrne, Veronique S Chachay, Andrew P Hills, Andrew D Clouston, Trisha M O’Moore- Sullivan, Johannes B Prins, Graeme A Macdonald, Ingrid J Hickman
Download study

The Acute Satellite Cell Response and Skeletal Muscle Hypertrophy following Resistance Training
Leeann M. Bellamy, Sophie Joanisse, Amanda Grubb, Cameron J. Mitchell, Bryon R. McKay, Stuart M. Phillips, Steven Baker, Gianni Parise
Download study

Perceptual effects and efficacy of intermittent or continuous blood flow restriction resistance training
P. J. Fitschen, B. M. Kistler, J. H. Jeong, H. R. Chung, P. T. Wu, M. J. Walsh, K. R. Wilund
Download study

Efficacy of supervised 6-month aerobic and resistance exercise program in patients with chronic kidney disease
Kenji Higuchi, Akira Kubo, Daisuke Shimoji, Hiroshi Tsuda, Yasunori utsunomiya, Masahiro abo
Download study

Muscular and Systemic Correlates of Resistance Training-Induced Muscle Hypertrophy
Cameron J. Mitchell, Tyler A. Churchward-Venne, Leeann Bellamy, Gianni Parise, Steven K. Baker, Stuart M. Phillips
Download study

Comparison of the IEMG Activity Elicited During an Isometric Contraction Using Manual Resistance and Mechanical Resistance
Shweta Shenoy, Priyaranjan Mishra, Jaspal Singh Sandhu
Download study

Effects of resistance training on biomarkers of bone formation and association with red blood cell variables
Min Hu, Taija Finni,Leiting Xu, Liangchou Zou, Sulin Cheng
Download study

Neuromuscular and Hormonal Adaptations to Resistance Training
Milan Sedliak
Download study

The effect of different dosages of caffeine on isometric strength and isometric endurance
Sharma Archna, Sandhu S Jaspal
Download study

Recovery Pattern of Baroreflex Sensitivity after Exercise
Teemu H. Niemelä, Antti M. Kiviniemi, Arto J. Hautala, Jukka A. Salmi, Vesa Linnamo, Mikko P. Tulppo
Download study

Diurnal Variation in Maximal and Submaximal Strength, Power and Neural Activation of Leg Extensors in Men: Multiple…
Milan Sedliak, Taija Finni, Shumei Cheng, Timo Haikarainen
Download study

Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy
Manocha Neha, Paul Maman, Sandhu S Jaspal
Download study

Myoelectrical manifestations of quadriceps fatigue during dynamic exercise differ in mono- and bi-articular muscles
M. Hu, T. Finni, M. Alén, J. Wang, L. Zou, W. Zhou, S. Cheng
Download study

Physical Performance Capacity during 12 Days Military Manoeuvre in Winter Conditions
Juha Oksa, Sirkka Rissanen, Tero Mäkinen, Heikki Kyröläinen, Ari Peitso, Hannu Rintamäki
Download study

 • Strength Training


The effect of heart rate controlled low resistance circuit weight training and endurance training on maximal aerobic power in sedentary adults
H. Kaikkonen, M. Yrjänä E. Siljander, P. Byman, R. Laukkanen
Download study

Strength training in physical therapy
A.J. Hautala, M. Richards, T. Takahashi, M.P. Tulppo, A.P. Hills
Download study

Comparing exercise prescribed with exercise completed: effects of gender and exercise mode
King, Neil A., Byrne, Nuala M., Hunt, Andrew P., & Hills, Andrew P.
Download study

Individual differences in the responses to endurance and resistance training
Arto J. Hautala, Antti M. Kiviniemi, Timo H. Mäkikallio, Hannu Kinnunen, Seppo Nissilä, Heikki V. Huikuri, Mikko P. Tulppo
Download study

 • Technology

Reliability and validity of the Performance Recorder 1 for measuring isometric knee flexor and extensor strength
Sarah E. Neil, Alec Myring, Mon Jef Peeters, Ian Pirie, Rachel Jacobs, Michael A. Hunt, S. Jayne Garland, Kristin L. Campbell
Download study

Intra and itersessions reliability of balance measures during one-leg standing in young adults
Thomas Muehlbauer, Ralf Roth, Sylvana Mueller, Urs Granacher
Download study

Reliability of knee muscle strength and fatigue measurements
J. Surakka, A. Virtanen, S. Aunola, K. Mäentaka, H. Pekkarinen
Download study

The force-velocity relation studied with a pneumatic leg-extension/curl device
Frank Borg, Mika Herrala
Download study

 • Work Ability

Effectiveness of a Workplace Physical Exercise Intervention on the Function, Work Ability, and Subkective Well-being of Office Workers
Tuulikki Sjögren
Download study